Znalectví

Znalecké posudky v oborech

Dopravní nehody – analýza dopravních nehod v silničním provozu, kontrolní znalecké posudky v případě nejasností. Pro analýzu jsou používané moderní výpočetní programy a postupy.

Oceňování – oceňování všech motorových vozidel včetně motocyklů a pracovních strojů pro účely:

  • Účetnictví
  • Prodej, koupě
  • Dalších právních úkonů
  • Jednání s pojišťovnou
  • Stanovení škody vzniklé opravou vozidla po poškození (znehodnocení vozidla)

Technický stav – posuzování technického stavu motorových vozidel, pracovních strojů, dílenského vybavení autoservisů.

  • Zjištění technického stavu ojetých vozidel po jejich koupi, zjištění skrytých závad
  • Zjištění technického stavu motorových vozidel v souvislosti s dopravní nehodou, nebo poškozením vozidla
  • Posouzení technického stavu vozidla v souvislosti s reklamacemi

Zvláštní specializace: nákladní automobily, návěsy, přívěsy, včetně speciálních vozidel.

Znalecká činnost v oborech

Doprava

odvětví: Doprava silniční
specializace: dopravní nehody
odvětví: Doprava městská
specializace: dopravní nehody

Ekonomika

odvětví: ceny a odhady
specializace: motorová vozidla, pracovní stroje

Strojírenství

odvětví: strojírenství všeobecné
specializace: posuzování technického stavu motorových vozidel a autoopravárenství, posuzování technického stavu pracovních strojů

Odkaz na seznam znalců na stránkách ministerstva spravedlnosti – http://datalot.justice.cz