Zkoušky brzdění jízdní soupravy

V rámci měření parametrů brzdění jízdní soupravy jsme zkoušeli také vyhýbací manévr.
Výsledky budou po zpracování publikovány.