EXFOS 2018

Na začátku února se na VUT v Brně konala konference ExFos 2018, kde jsem měl příspěvek k posouzení technického stavu nákladních vozidel.